טופס פנייה לקבלת משכנתא

הגשת בקשה למשכנתא

1שלב 1
2שלב 2
33 שלב
שלב 1:
מלל חופשי
כגון: ראש עיר, שופטת, חברת כנסת, חברת ממשלה, שגרירה, חברת מפלגה בכירה, קצינת צבא או משטרה בכירה (תת אלוף או תת ניצב ומעלה), מנהלת בכירה בחברה ממשלתית.